Fílímʉ Yẹsú vílé ri

Mí ndré Sénémạ Yésʉ ní ri.

Sénémạ azí ri kí dɨa indɨ.

Ama ngạ odụ ko te Sénémạ dirí bazu dia.

JESUS

Jesus constantly surprises and confounds people, from His miraculous birth to His rise from the grave. Follow His life through excerpts from the Book of Luke, all the miracles, the teachings, and the passion.