Adíkọ Adíkọ ama ní ríAyíko si ovʉ zʉ Lʉgbara ni

Ama ngạ azí ngạría pẹgí dirí ọjazʉ Lʉgbara tɨ si.

Awạdɨfọ míní ovʉ así e'yẹre sɨrɨsɨ.

Primary-cheater.jpg